6.03.2017 r. Prezes Sądu Okręgowego we Wrocławiu

Sąd Okręgowy we Wrocławiu poszukuje kandydatów na biegłych sądowych z zakresu medycyny.
​Osoby wyrażające zgodę na ustanowienie biegłym sądowym, proszone są o złożenie w Oddziale Administracyjnym Sądu Okręgowego we Wrocławiu ul. Sądowa 1, pok. 326, III p. następujących dokumentów:
1. wniosek skierowany do Prezesa Sądu Okręgowego we Wrocławiu;
​2. kwestionariusz osobowy - do pobrania ze strony internetowej Sądu Okręgowego we Wrocławiu;
3. odpisy dokumentów potwierdzających posiadanie wiadomości specjalnych (dyplom ukończenia studiów wyższych, zaświadczenie o posiadaniu I lub II stopnia specjalizacji  - oryginały do wglądu;
​4. opinia i zaświadczenie z DIL;
​5. opinia pracodawcy - w przypadku zatrudnienia;
​6. zaświadczenie o wpisie do centralnej edwidencji i informacji o działalności godpodarczej - w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej;
​7. zapytanie o udzielenie informacji o osobie z Krajowego Rejestru Karnego (można uzysykać w Punkcie Informacyjnym KRK, ul. Sądowa 1, pok. 90);
​8. oświadczenie o korzystaniu z pełni praw cywilnych i obywatelskiech - do pobrania ze strony internetowej Sądu Okręgowego we Wrocławiu;
​9. potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej w kwocie 10 zł (pkt 53 części I załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j.:Dz.U. 2015, poz. 783, ze zm.).
​Opłaty skarbowej można dokonać w Sądzie Okręgowym we Wrocławiu (pokój 20, parter) lub na konto Urzędu Miejskiego Wrocławia
PKO Bank Polski S.A.
​82 1020 5226 0000 6102 0417 7895

​Dodatkowe informacje można uzyskać w Oddziale Administracyjnym Sadu Okręgowego we Wrocławiu (71 37 04 205).

DATA PUBLIKACJI: 6.03.2017
AKTUALIZACJA: 11.01.2023 Paulina Krawiec

 
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo