Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału RatunkowegoTytuł projektu: „Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym we Wrocławiu”

Wartość całkowita projektu:  340 000,00 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 289 000,00 zł
 
Projekt realizowany przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu, ul. Kamieńskiego 73a.
Celem głównym projektu jest poprawa infrastruktury sprzętowej Szpitalnego Oddziału Ratunkowego co przełoży się na poprawę bezpieczeństwa zdrowotnego społeczeństwa w przypadku stanu zagrożenia życia i zdrowia.
 
W wyniku realizacji projektu nastąpi wzrost liczby leczonych pacjentów.
 
Projekt zakłada zakup sprzętu medycznego służącego do ratowania życia i zdrowia dzieci:
- Kardiomonitory – 2 sztuki
- Respirator – 1 sztuka
- USG - 1 sztuka
- Pulsoksymetr – 2 sztuki
- Pompa infuzyjna – 3 sztuki
- Aparat do podgrzewania płynów infuzyjnych – 1 sztuka
- Elektryczne urządzenie do ssania – 1 sztuka
 
Data zakończenia inwestycji: czerwiec 2019 roku.
 
Instytucja Zarządzająca POIiŚ stworzyła mechanizm umożliwiający sygnalizowanie potencjalnych nieprawidłowości lub nadużyć w wykorzystaniu środków unijnych w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko. Wszelkie nieprawidłowości można zgłaszać za pośrednictwem adresu e-mail: naduzycia.pois@mir.gov.pl lub specjalnego formularza.
Przyjęte rozwiązanie sprzyjać będzie realizacji projektów w sposób etyczny, jawny i przejrzysty.

Więcej informacji na temat mechanizmu znajduje się na stronie internetowej Instytucji Zarządzającej

DATA PUBLIKACJI: 16.11.2018
AKTUALIZACJA: 12.01.2023 Paulina Krawiec 

 
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo