Dolnośląskie E-Zdrowie: e-usługi dla obywateli

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z PIORYTETU II „ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO NA DOLNYM ŚLĄSKU (SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE)”
REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO DLA WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO
NA LATA 2007-2013.
Projekt nr UDA-RPDS.02.02.00-02-002/13-00
pt. „Dolnośląskie E-Zdrowie: e-usługi dla obywateli”
Projekt „Dolnośląskie E – Zdrowie: e-usługi dla obywateli” realizowany jest na zasadach partnerstwa.
W dniu 28.02.2014r. została podpisana umowa konsorcjum w skład, której weszły 4 podmioty.
Liderem konsorcjum został Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Gromkowskiego z siedzibą we Wrocławiu.
Partnerami Projektu są: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu, Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu oraz Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Świdnicy.
Całkowita wartość projektu 2 402 190,00zł z czego umowa o dofinansowanie przewiduje refundację kwoty 1 782 300,09 zł z funduszy Unii Europejskiej.
 
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na latach 2007-2013


DATA PUBLIKACJI: 19.10.2015
AKTUALIZACJA: 13.01.2023 Paulina Krawiec 
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo