Poradnia Patologii Noworodka (neonatologiczna)


Lekarze przyjmujący w Poradni:
 lek. Elżbieta Jasiak - Pałczyńska specjalista neonatolog
 lek.  Iwona Czarnecka - Jackowiak specjalista neonatolog
 lek. Małgorzata Korolik specjalista neonatolog
 lek. Monika Mucha - Kania specjalista neonatolog
 lek. Grażyna Ohia specjalista neonatolog
 lek. Małgorzata Marciniak - Łopatniuk specjalista neonatolog
 
Telefon do poradni:           71 32 70 564
 
Rejestracja telefoniczna lub osobista:  INFOLINIA: 45 95 95 454
 
Lokalizacja poradni: I piętro przy oddziale neonatologicznym 
 
Poradnia neonatologiczna  świadczy usługi w zakresie:
- opieki nad noworodkami wypisanymi z oddziału szpitala i wymagającymi specjalistycznej opieki
- konsultuje noworodki kierowane przez lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej oraz w ramach opieki poszpitalnej.
 
W poradni konsultowane są dzieci z:
- nasiloną i przedłużającą się żółtaczką
- niedokrwistością
- z zaburzeniami rozwoju
- z wadami wrodzonymi
- z zaburzeniami odżywiania
- z podejrzeniem lub rozpoznanym zakażeniem
- wcześniaki
W poradni istnieje możliwość wykonania badań diagnostycznych oraz przeskórnego pomiaru bilirubiny.
Poradnia ściśle współpracuje z neonatologicznym oddziałem szpitalnym.  
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo