Pracownia Elektroterapii Serca

Kierownik Pracowni Elektroterapii Serca:


Starsi asystenci Oddziału Kardiologii:
dr n. med. Bartosz Ludwik – kardiolog, specjalista chorób wewnętrznych
lek. Mariusz Mazij – kardiolog, specjalista chorób wewnętrznych


Pielęgniarki:
mgr Marzena Felsztyńska – pielęgniarka koordynująco-nadzorująca pracę pielęgniarek w oddziale kardiologii
mgr Karolina Skierska - specjalista pielęgniarstwa kardiologicznego

Sebastain Miernik - specjalista pielęgniarstwa anestezjologii i intensywnej terapii
 

 
Pracownia Elektroterapii Serca jest integralną częścią oddziału Kardiologicznego. Zajmuje się inwazyjnym leczeniem zaburzeń rytmu serca. Wykonywane są zabiegi implantacji wszystkich typów urządzeń - od stymulatorów serca, poprzez kardiowertery - defibrylatory, po najbardziej skomplikowane układy z funkcją resynchronizacji. 
Przeprowadzane są inwazyjne badania elektrofizykalne (EPS) oraz zabiegi ablacji prądem (RF) o częstotliwości radiowej.
Jesteśmy jedynym na Dolnym Śląsku ośrodkiem zajmującym się najtrudniejszą dziedziną elektroterapii, a mianowicie ablacją zaburzeń rytmu serca u dzieci i młodzieży.
Pracownia Elektroterapii Serca została założona w 1989 roku przez doktora Jerzego Śpikowskiego, który nieprzerwanie pełni funkcję jej kierownika. Byliśmy pierwszym na Dolnym Śląsku zespołem działającym przy Oddziale Kardiologii, w którym rozpoczęto wszczepianie urządzeń służących do stymulacji serca. Od tej pory wszczepiliśmy ponad 8200 rozruszników, łącznie wykonaliśmy około 10 000 różnych zabiegów z zakresu elektroterapii. W 2017 roku wszczepiliśmy ponad 300 stymulatorów serca, 122 kardiowerterów-defibrylatorów i układów resynchronizujących, wykonaliśmy 200 zabiegów ablacji RF i badań elektrofizjologicznych, w tym kilkadziesiąt zabiegów u dzieci.
Prawie 30 letnie doświadczenie w dziedzinie elektroterapii pozwala nam zaoferować pacjentom wyjątkowo wysoki standard opieki, profesjonalne i indywidualne podejście do chorego, a także gwarantuje bezpieczeństwo leczenia, wyrażające się minimalną liczbą powikłań.
Pracownia Elektroterapii Serca otrzymała w 2011 r. Akredytację Kategorii C od Zarządu Sekcji Rytmu Serca Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Jest to równoznaczne z uzyskaniem najwyższego poziomu referencyjności w inwazyjnym leczeniu zaburzeń rytmu serca.

W Pracowni Elektroterapii Serca oraz w Oddziale Kardiologii i w Poradni kardiologicznej realizowany jest Program edukacyjny skierowany do pacjentów po implantacji stymulatorów, kardiowerterów-defibbrylatorów.

Telefony:
               71 32 70 258  Pracownia Elektrofizjologii
               71 32 70 260   Pracownia Hemodynamiczna

 
 
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo