Kompleksowa modernizacja budynków mieszkalnych przy ul. Jutrosińskiej 17-19-21, 18-20-22, 23-25-27, 32-34-36 we Wrocławiu

Tytuł projektu: „Kompleksowa modernizacja budynków mieszkalnych przy ul. Jutrosińskiej 17-19-21, 18-20-22, 23-25-27, 32-34-36 we Wrocławiu”

Wartość całkowita projektu:  2 821 702,10 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 2 398 446,80 zł
 
Projekt realizowany przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu, ul. Kamieńskiego 73a.
Celem głównym projektu jest poprawa efektywności energetycznej 4 wielorodzinnych budynków mieszkalnych będących w użytkowaniu Szpitala zlokalizowanych przy ul. Jutrosińskiej o numerach 17-19-21, 18-20-22, 23-25-27, 32-34-36.
 
Cel główny projektu zostanie osiągnięty poprzez:
ocieplenie ścian zewnętrznych,
ocieplenie ścian wewnętrznych,
ocieplenie stropodachu-wiatrołap,
ocieplenie stropodachu wentylowanego,
wymianę stolarki okiennej mieszkań,
wymianę luksferów,
wymianę stolarki drzwiowej zewnętrznej,
usprawnienie wentylacji naturalnej przez montaż nawiewników ciśnieniowych,
regulację systemu grzewczego. 
Projekt zakłada poprawę efektywności energetycznej obiektów rozumianej m. in. jako oszczędność zużycia energii finalnej na cele ogrzewania budynków. Po zakończeniu realizacji projektu, w każdym budynku oszczędność zużycia energii końcowej.
 
Realizacja projektu będzie skutkować także redukcją emisji CO2.
 
Planowana data zakończenia inwestycji: wrzesień 2018 roku.
 
DATA PUBLIKACJI: 04.09.2017
AKTUALIZACJA: 13.01.2023 Paulina Krawiec 

 
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo