Kompleksowa opieka onkologiczna Twoją szansą na zdrowie! - budowa Ośrodka Profilaktyki, Diagnostyki i Terapii Nowotworów Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu poprzez rozbudowę głównego zespołu budynków Szpitala

Tytuł projektu: „Kompleksowa opieka onkologiczna Twoją szansą na zdrowie! - budowa Ośrodka Profilaktyki, Diagnostyki i Terapii Nowotworów Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu poprzez rozbudowę głównego zespołu budynków Szpitala”.

Wartość całkowita projektu:  35 133 902,80 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 29 063 257,11 zł
 
Projekt realizowany będzie w  Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym we Wrocławiu, ul. Kamieńskiego 73a.
Celem głównym projektu jest poprawa jakości i dostępności opieki zdrowotnej oraz zwiększenie wykrywalności nowotworów w regionie poprzez budowę Ośrodka Diagnostyki i Terapii Nowotworów, zapewniającego  kompleksową opiekę onkologiczną.
Wnioskowany projekt zakłada budowę nowego obiektu szpitalnego oraz wyposażenie go w nowoczesny sprzęt medyczny. Dzięki wykształconej i doświadczonej kadrze medycznej oraz zapewnieniu nowoczesnej, kompleksowej opieki w jednym ośrodku przewiduje się wysoki poziom wykorzystania łóżek oraz skrócenie czasu oczekiwania na leczenie. Znacząco usprawni się proces wykrywania i leczenia nowotworów, od wykonania diagnostyki podstawowej, poprzez diagnostykę pogłębioną terapię, aż po opiekę poszpitalną.
Budowa nowego obiektu i wyposażenie w nowoczesny sprzęt medyczny stanowić będzie istotne wsparcie dla systemu opieki onkologicznej w regionie. Pozwoli na objęcie badaniami jeszcze szerszej populacji. Ponadto w wyniku realizacji projektu będzie możliwe przeniesienie akcentów z usług wymagających hospitalizacji na rzecz AOS, ponieważ wyposażenie, w które ma być wyposażony Ośrodek będzie umożliwiało wykonywanie niektórych zabiegów w warunkach ambulatoryjnych.
Inwestycja pozwoli na wzrost ilości udzielanych świadczeń oraz skrócenie czasu oczekiwania pacjentów na diagnostykę i terapię. Przyczyni się do wprowadzenia  opieki koordynowanej z uwzględnieniem środowiskowych form opieki.
 
Projekt obejmuje:
- Rozbudowę głównego zespołu budynku szpitala - prace budowlane
- Zakup sprzętu medycznego
- Zakup wyposażenia
- Zakup sprzętu informatycznego
- Zarządzanie projektem
- Działania informacyjne i promocję projektu
- Dokumentację aplikacyjną w tym studium wykonalności
- Prace przygotowawcze i projektowe
- Nadzór inwestorski
- Opinię o Celowości Inwestycji
 
Planowana data zakończenia inwestycji: grudzień 2018 roku.

DATA PUBLIKACJI: 31.07.2017
AKTUALIZACJA: 13.01.2023 Paulina Krawiec 

 
 
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo