Kompleksowe dostosowanie SOR w WSS we Wrocławiu do przepisów prawa o ratownictwie medycznym III etap

 
„Kompleksowe dostosowanie SOR w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym we Wrocławiu do przepisów prawa o ratownictwie medycznym – III etap” – projekt realizowany w ramach Priorytetu XII PO IŚ na lata 2007-2013 „Bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia”, Działania 12.1 „Rozwój systemu ratownictwa medycznego”.

Dla rozwoju infrastruktury i środowiska
Projekt swym zakresem obejmuje:

1.    Przebudowę Szpitalnego Oddziału Ratunkowego
2.    Przebudowę podjazdu dla karetek
3.    Doświetlenie lądowiska dla helikopterów
4.    Wyposażenie Szpitalnego Oddziału ratunkowego w niezbędny sprzęt i aparaturę medyczną.

Całkowita wartość projektu: 5 993 642,20 PLN
Wkład Unii Europejskiej: 4 794 913,76 PLN

Cel ogólny projektu:
Celem ogólnym projektu jest poprawa poczucia bezpieczeństwa mieszkańców miasta Wrocławia i powiatu wrocławskiego w zakresie utrzymania dobrego poziomu zdrowia.

Korzyści z realizacji projektu:
Realizacja projektu przyczyni się do powstania korzyści, przede wszystkim społecznych, które trudno jest skwantyfikować w wartościach pieniężnych. Istotą prowadzonego przedsięwzięcia jest obniżenie poziomu śmiertelności, niepełnosprawności oraz skutków powikłań powstających w wyniku wypadków, katastrof oraz innych stanów nagłego zagrożenia zdrowotnego mieszkańców Wrocławia i Dolnego Śląska. Poprzez udzielenie pacjentom z ciężkimi urazami kompleksowej pomocy przedmedycznej i medycznej w czasie tzw. „złotej godziny” znacząco wzrosną szanse zachowania zdrowia i życia przez poszkodowanych. Nowe wyposażenie przyczyni się do skrócenia czasu diagnostyki oraz do poprawy jej jakości.
 
Projekt „Kompleksowe dostosowanie SOR w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym
we Wrocławiu do przepisów prawa o ratownictwie medycznym – III etap” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko

DATA PUBLIKACJI: 13.03.2014
AKTUALIZACJA: 13.01.2023 Paulina Krawiec 

 
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo