Aktualności

17 września 2022 roku Światowy Dzień Bezpieczeństwa Pacjenta pod hasłem „Leki bez szkody”.

15.09.2022
article logo
17 września 2022 roku kolejny raz obchodzony będzie Światowy Dzień Bezpieczeństwa Pacjenta pod hasłem „Leki bez szkody”.
Każda osoba na całym świecie w pewnym momencie swojego życia zażyje leki, aby zapobiegać chorobom lub je leczyć. Jednak leki czasami powodują poważne szkody, jeśli są niewłaściwie przechowywane, przepisywane, wydawane, podawane lub niedostatecznie monitorowane.
Niebezpieczne praktyki lekowe i błędy w przyjmowaniu leków są główną przyczyną możliwych do uniknięcia szkód w opiece zdrowotnej na całym świecie.
Błędy w lekach pojawiają się, gdy słabe systemy leczenia i czynniki ludzkie, takie jak zmęczenie, złe warunki środowiskowe lub braki personelu, wpływają na bezpieczeństwo procesu stosowania leków. Może to skutkować poważnymi obrażeniami pacjenta, niepełnosprawnością, a nawet śmiercią.
Trwająca pandemia COVID-19 znacznie zwiększyła ryzyko błędów w stosowaniu leków i związanych z nimi szkód. W tym kontekście „Bezpieczeństwo leków” zostało wybrane jako temat Światowego Dnia Bezpieczeństwa Pacjenta 2022.
Cele Światowego Dnia Bezpieczeństwa Pacjentów 2022:
 • Zwiększenie globalnej świadomości na temat wysokiego obciążenia szkodami związanymi z błędami stosowania leków oraz zalecanie pilnych działań mających na celu poprawę bezpieczeństwa podawania leków.
 • Angażowanie kluczowych zainteresowanych stron i partnerów w działania mające na celu zapobieganie błędom w stosowaniu leków i ograniczanie szkód związanych z lekami.
 • Umożliwienie pacjentom i rodzinom aktywnego udziału w bezpiecznym stosowaniu leków.
 • Wdrożenie Globalnego Hasła WHO: LEKI BEZ SZKODY.

 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo