Aktualności

NAGRODA KSIĘŻNEJ JADWIGI

07.11.2022
article logo
     3.10.2022 na uroczystej inauguracji roku akademickiego Uniwersytetu  Wrocławskiego odbyło się wręczenie nagród Księżnej Jadwigi Śląskiej.
Rektor Uniwersytetu Wrocławskiego prof. dr hab. Robert Olkiewicz w imieniu społeczności akademickiej zwrócił się z prośbą do Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego
we Wrocławiu Pana profesora Wojciecha Witkiewicza o wygłoszenie wykładu inauguracyjnego podczas uroczystości inauguracyjnej.
Temat wykładu „Qvo vadis medicina- dokąd zmierza medycyna?”
Wykład jest dostępny na stronie Uniwersytetu Wrocławskiego: 
https://uwr.edu.pl/wyklad-inauguracyjny-prof-wojciecha-witkiewicza-dokad-zmierza-medycyna/

     
     Nagroda Księżnej Jadwigi Śląskiej przyznawana jest osobom i instytucjom,
jakie od lat odważnie działają na rzecz niemiecko-polskiego pojednania, pogłębiania wzajemnej współpracy
oraz prowadzą wybitną działalność charytatywną, a swoją postawą, niestrudzenie, z wielkim oddaniem, dają świadectwo idei wzajemnego zrozumienia. Nagroda ta jest symbolem wolności Polski i zjednoczenia Niemiec, troski
o szacunek dla praw człowieka do życia w pokoju, szczerości i przyjaźni. Autorami idei Nagrody Księżnej Jadwigi Śląskiej są: prof. Zdzisław Latajka, rektor Uniwersytetu Wrocławskiego w latach 2002- 2005, prof. Robert Olkiewicz rektor Uniwersytetu Wrocławskiego, dr Rafał Dutkiewicz prezydent Wrocławia, oraz Salon Śląski.
Z ogromną przyjemnością informujemy, że Kapituła Nagrody Księżnej Jadwigi Śląskiej z okazji jubileuszu 20-lecia swojego istnienia przyznała nagrodę Prof. dr hab. Wojciechowi Witkiewiczowi, Dyrektorowi Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu. Serdecznie gratulujemy Panu prof. Wojciechowi Witkiewiczowi. Niezmiernie ucieszyła nas ta wiadomość. Jest to kolejne jakże ważne osiągnięcie, które dzięki Panu Profesorowi przyczynia się do rozwoju naszego szpitala. Jesteśmy dumni.
     
Księżna Jadwiga Śląska to Bawarska Księżniczka Andeksu i Meranu, pochodząca  z potężnego, spokrewnionego
z Karolem Wielkim europejskiego rodu królów, biskupów i książąt. W wieku 12 lat została żoną piastowskiego Księcia Henryka I, ale mimo młodego wieku, nie pozostawała w cieniu męża. Zatroskana o dobro państwa starała się łagodzić powstające konflikty, szczególnie z zakonem krzyżackim. Z wrodzoną delikatnością umiała rozstrzygać spory
i nieporozumienia. Na problemy nazywane dzisiaj społecznymi, uczulała swojego męża i osoby sprawujące urzędy
w królestwie. Ludzie prości, biedni i chorzy zawsze znajdowali u niej pomoc i opiekę. Doceniając rolę nauki dla rozwoju państwa, otaczała opieką uczonych. Ceniona za swoje oddanie, poświęcenie dla ludzi cierpiących, dotkniętych nieszczęściem, potrzebujących pomocy i zrozumienia drugiego człowieka. Już za życia w opinii współczesnych była uważana za świętą. Od wieków Księżna Jadwiga Śląska jest symbolem więzi i przyjaźni Polaków i Niemców, niezależnie od burzliwych losów obu narodów. Zawsze traktowana była przez patriotów obu krajów jako symbol wspólnego dziedzictwa duchowego i kulturowego, symbol troski o wartości fundamentalne dla Europy, ponad wszelkimi różnicami
i podziałami - pokój, szczerość i przyjaźń.  Wielkie inicjatywy i wspaniałe, zwycięskie poczynania Piastów Śląskich w XIII wieku nie mogły powstać bez jej wpływu.

Taka właśnie jest najgłębsza inspiracja dla przyznania nagrody Księżnej Jadwigi Śląskiej. Przyznanie jej postaciom,
które od lat odważnie i niestrudzenie, z wielkim oddaniem dla wspomnianych idei- działają i swoją postawą dają świadectwo i przypominają o tych wartościach. Papież Jan Paweł II podczas wizyty we Wrocławiu w 1997r. przypomniał, że „ W dziejach Polski i dziejach Europy stoi święta Jadwiga Śląska”- jakby postać graniczna, która łączy
ze sobą dwa narody: naród niemiecki i naród polski. Łączy na przestrzeni wielu wieków historii, która była trudna i bolesna (…) pozostaje przez siedmiu stuleci orędowniczką wzajemnego zrozumienia i pojednania”,
dlatego też od dziesiątków lat trwają pełne nadziei, niosące te słowa pielgrzymki do grobu Św. Jadwigi w Trzebnicy, miejscowości pod Wrocławiem.  
     Panie Profesorze niech kolejne lata będą wypełnione sukcesami i społeczną akceptacją, niech będą źródłem satysfakcji i motywacji do dalszego działania. Życzymy dalszych sukcesów i jeszcze raz z całego serca gratulujemy.
                              
                                                                                                                          
publikacja: Paulina Krawiec
specjalista ds komunikacji
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo