Aktualności

Kursy podnoszące kwalifikacje kadry medycznej udzielającej świadczeń zdrowotnych, w tym w związku z chorobą zakaźną, w szczególności COVID-19

09.01.2023
article logo
Ministerstwo Zdrowia – Departament Rozwoju Kadr Medycznych w Partnerstwie
z Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego oraz Krajową Izba Diagnostów Laboratoryjnych, realizuje projekt nr:
pn. „Kursach podnoszących kwalifikacje kadry medycznej udzielającej świadczeń zdrowotnych, w tym w związku z chorobą zakaźną, w szczególności COVID-19”.

Projekt skierowany jest do osób posiadających kwalifikację do wykonywania zawodu:
- diagnosty laboratoryjnego;
- dietetyka;
- logopedy;
- elektroradiologa;
- pozostałej kadry medycznej pracującej w medycznych laboratoriach diagnostycznych.


Głównym działaniem w projekcie jest przeprowadzenie szkoleń, które mają na celu wzbogacić system opieki zdrowotnej o wysoko wyspecjalizowaną kadrę medyczną, która zdobędzie wiedzę i umiejętności z zakresu czynności wykonywanych u pacjenta z podejrzeniem choroby zakaźnej, w tym w szczególności choroby COVID-19, w trakcie choroby oraz po jej przebyciu.
Obecnie trwa rekrutacja na kursy.
Uczestnik szkolenia otrzymuje: 
bezpłatny udział w kursie, dostęp online do materiałów szkoleniowych oraz dofinansowanie zakupu specjalistycznych podręczników wskazanych w programie szkolenia do kwoty 250 zł/osobę.
Szczegółowe informacje dotyczące projektu:
Zgłoszenia rekrutacyjne na szkolenia organizowane przez CMKP (Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego) należy przesyłać do Biura Projektu MZ, z dopiskiem „REACT 02/2022”, ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa.

Informację o projekcie, w tym programy kursów, zasady rekrutacji oraz regulamin rekrutacyjny dostępne są na stronie Ministerstwa Zdrowia:
https://zdrowie.gov.pl/power/strona-1034-kursy_podnoszace_kwalifikacje_kadry.html

Rekrutacja na szkolenia dla diagnostów laboratoryjnych przeprowadza KIDL (Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych).
Informację o projekcie, zasady rekrutacji oraz regulamin rekrutacyjny dostępne są na stronach KIDL.
https://kidl.org.pl/page/view-wide?id=4176
https://kidl.org.pl/page/view?id=4393

                                


                                                                                                                                             
                                                                                                                                             

                                                                                                                                             


                                                                                                                                                         

     
       Publikacja 9.01.2023 Paulina Krawiec
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo