Aktualności

Przetarg ofertowy na sprzedaż używanego sprzętu medycznego.

17.03.2023
article logo
OGŁOSZENIE

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu
z siedzibą we Wrocławiu 51-124
przy ul. H. Kamieńskiego 73 A,
NIP: 895-16-45-574;
REGON: 000977893
ogłasza pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż używanego sprzętu medycznego.
 
 
Przedmiotem sprzedaży jest sprzęt medyczny wycofany z eksploatacji po wieloletnim użytkowaniu.
 
Lista sprzętu do sprzedaży oraz pozostałe informacje związane z ogłoszeniem przetargu umieszczone są pod adresem:
https://www.platformazakupowa.pl/transakcja/740655

Sprzedawca nie bierze odpowiedzialności za jakość i stan techniczny sprzętu.

Do przetargu mogą przystąpić osoby fizyczne, osobny prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolności prawne.

Sprzedawca nie wymaga wnoszenia wadium w niniejszym postępowaniu przetargowym.

Ofertę składa się w formie pisemnej (koperta) lub elektronicznej (platforma zakupowa).

Informację na temat sprzętu medycznego oraz uzgodnienie terminu wizyty w celu oglądania sprzętu, może udzielić Krzysztof Szymczak,
w dni robocze w godzinach od 11.00 do 14.00
pod numerem telefonu 71 3270566
lub e-mail:   krzysztof.szymczak@wssk.wroc.pl .

Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 17.04.2022r.  o godzinie 12.00.

Sprzedawca zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.


Publikacja 17.03.2023 Paulina Krawiec
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo