Aktualności

TRANSPLANTACJA- DAWCA NARZĄDÓW

17.05.2023
article logo

"Transplantacja to dla wielu pacjentów szansa
na przedłużenie życia. Obowiązuje zasada domniemanej zgody. Oznacza to, że wszyscy jesteśmy potencjalnymi dawcami narządów po śmierci." (gov.pl)


Zgodnie z ustawą z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek
i narządów (Dz. U. z 2020 r. poz. 2134 z późn. zm.)

1. Każdy z nas jest potencjalnym dawcą narządów,
    dopóki sam za życia nie wyrazi sprzeciwu.

2. Jeżeli osoba nie wyrazi sprzeciwu na pobranie po śmierci swoich narządów, to domniemywa się, że wyraziła
    na to zgodę.
3. Sprzeciw można wnieść poprzez wpis w Centralnym Rejestrze Sprzeciwów, w formie pisemnego oświadczenia
    własnoręcznie podpisanego i noszonego przy sobie lub ustnej deklaracji złożonej w obecności co najmniej dwóch
    świadków.
4. Prawo nie daje rodzinie uprawnień do decydowania o pobieraniu bądź nie pobieraniu cudzych komórek, tkanek
    i narządów w celu ich przeszczepienia innej osobie.

Na dzień 31 grudnia 2022 r. na przeszczepienie narządu oczekiwało w naszym kraju 1856 osób (statystyka prowadzona przez Centrum Organizacyjno-Koordynacyjne ds. Transplantacji
„Poltransplant” w 2022 r.)


Przeszczepienie narządów często jest jedyną skuteczną formą leczenia skrajnej niewydolności narządów i daje ogromne szanse na powrót do normalnego życia osobom śmiertelnie chorym.

Pośmiertne oddanie narządów jest ostatnim, najcenniejszym darem, jaki człowiek może ofiarować drugiemu człowiekowi.

Więcej szczegółowych informacji znajdziecie Państwo na stronie internetowej pod zamieszczonym poniżej linkiem:

https://pacjent.gov.pl/aktualnosc/jak-zostac-dawca-narzadow
Publikacja 17.05.2023r. Paulina Krawiec
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo