Aktualności

BENE MERITUS

25.05.2023
article logo
W dniu wczorajszym podczas uroczystości obchodów Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki i Położnej odbyło się wręczenie odznaczeń zawodowych
„BENE MERITUS”- SŁUSZNIE ZASŁUŻONY.
 
Z przyjemnością informujemy, że Dolnośląska Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych we Wrocławiu
za wyróżniającą postawę zawodową, upowszechnianie
i przestrzeganie zasad etyki zawodowej oraz wzorowe wykonywanie obowiązków zawodowych uhonorowała Panie Pielęgniarki i Położne zatrudnione w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym we Wrocławiu Ośrodku Badawczo - Rozwojowym.

Odznaczenie zawodowe „ BEDNE MERITUS” otrzymały:
Barbarze Gralewskiej
Renacie Karasek
Annie Nowackiej
Izabelli Stawskiej
Jadwidze Zielińskiej
Elżbiecie Ciesielskiej

 
Odznaczonym Paniom serdecznie gratulujemy, dziękujemy za wspaniałą postawę
oraz składamy wyrazy uznania dla ich codziennej pracy, wymagającej kompetencji, profesjonalizmu, odpowiedzialności
i zrozumienia dla drugiego człowieka.

  
  Publikacja 26.05.2023r. Paulina Krawiec
 
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo