Aktualności

Promocja i Ochrona Zdrowia w Powiecie Wrocławskim

14.11.2023
article logo
Powiat Wrocławski w trosce o zdrowie swoich mieszkańców realizuje zadania
z zakresu promocji i ochrony zdrowia. Działania te skierowane są do różnych grup wiekowych:

1. Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki chorób odkleszczowych (boreliozy) na lata 2023–2025 dla mieszkańców Powiatu Wrocławskiego

Program skierowany jest do wszystkich mieszkańców powiatu wrocławskiego
i obejmuje m.in. kwalifikacyjną wizytę lekarską, wykonanie badania diagnostycznego tj. test ELISA oraz test Western blot  oraz w przypadku wskazań medycznych konsultację specjalistyczną u lekarza chorób zakaźnych.
 

2. Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki i wczesnego wykrywania nowotworów głowy
i szyi dla mieszkańców Powiatu Wrocławskiego na lata 2023–2025


Program skierowany jest do dorosłych mieszkańców powiatu wrocławskiego od 40 do 65 r.ż. z populacji wysokiego ryzyka wystąpienia chorób zaliczanych do grupy nowotworów głowy i szyi i obejmuje m.in. kwalifikacyjną wizytę lekarską w tym badanie laryngologiczne i badania USG oraz w przypadku wskazań medycznych przeprowadzenie świadczeń pogłębionej diagnostyki.
 

3. Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki chorób układu sercowo - naczyniowego, nadciśnienia tętniczego oraz hipercholesterolemii dla mieszkańców Powiatu Wrocławskiego na lata 2023–2025

Program w 2023 r. skierowany jest do uczniów szkół podstawowych zlokalizowanych na terenie powiatu wrocławskiego
i obejmuje edukację zdrowotna dzieci i młodzieży poprzez rozwijanie pozytywnych nawyków żywieniowych, zachęcanie do aktywności fizycznej, unikanie stosowania substancji psychoaktywnych, w szczególności alkoholu oraz wyrobów tytoniowych w ramach 1,5 godzinnych zajęć realizowanych dla klas I-III oraz IV-VIII.

4. „Powiat Wrocławski promuje e – zdrowie: zdalne wsparcie psychologiczne dzieci i młodzieży”

Zdalna pomoc specjalistów: psychologa, suicydologa oraz dietetyka dla dzieci i młodzieży zamieszkującej teren Powiatu Wrocławskiego. Uczniowie borykający się z sytuacjami kryzysowymi, otrzymają bezpłatną i profesjonalną pomoc
ze strony specjalistów. Działania te mają na celu troskę o zdrowie psychiczne dzieci oraz młodych ludzi zbliżających się
lub wkraczających w dorosłość, to również poprawa dostępności do otrzymania pomocy bez wychodzenia z domu.
 

5. „Powiat Wrocławski promuje e – zdrowie - zdalny monitoring KTG”

Program oferuje kobietom po 34 tygodniu ciąży, możliwość całodobowego, przez 7 dni w tygodniu, w tym również w dni świąteczne, wykonanie telemedycznego KTG przez uczestniczki programu oraz analizowanie zapisów badań
i interpretację wyników KTG.
 

 
Publikacja 14.11.2023r. Paulina Krawiec 
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo