Aktualności

Konkurs literacki "Chirurgia nadzieją człowieka"

15.07.2014
article logo
PATRONAT HONOROWY OBJĄŁ
prof. dr n. med. WOJCIECH WITKIEWICZ
PATRONAT DOLNOŚLĄSKA IZBA LEKARSKA

ORGANIZATORZY:
CZASOPISMO LITERACKIE EUROArt.
STOWARZYSZENIE INSTYTUT TWÓRCÓW ANIMATORÓW KULTURY HISTORII I LITERATURY.
GRUPA LITERACKA

WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY WE WROCŁAWIU
OŚRODEK BADAWCZO-ROZWOJOWY
ul. Kamieńskiego 73a, 51-124 Wrocław

OGŁASZAJĄ
V pisemny KONKURS LITERACKI na utwór poetycki lub prozatorski, niepublikowany wcześniej, w tematyce:

"CHIRURGIA NADZIEJĄ CZŁOWIEKA"


Wielkość utworu do 2 STRON FORMATU A-4. Wiek uczestników od 12 lat.
Od autora poniżej 18 roku zycia wymagana jest zgoda opiekuna ustawowego.
 
1. Jury wyłoni z uczestników laureatów I, II, III miejsca.
2. Poza ww miejscami laureatów mogą być przyznane 1-3 wyróżneń.
3. Autorzy nagrodzonych utworów będą zaproszeni do ich odczytania podczas uroczystego rozstrzygnięcia konkursu.
4. Laureat I miejsca otrzyma nagrodę rzeczową i dyplom.
5. Laureaci II i III miejsca oraz wyróżnieni otrzymają nagrody: książki i dyplomy.
6. Wszystkie nagrodzone utwory będą opublikowane w Czasopiśmie Literackim EUROArt.
7. Utwory konkursowe w formie pisemnej i na płytach CD należy przesłać do 5 września 2014 roku na adres:
EUROArt, skrytka pocztowa 872, 50-950 Wrocław
lub na adres Redakcji Czasopisma EUROArt: ul. Worcella 5 lok. 6, 50-448 Wrocław
8. Utwory konkursowe powinny zawierać następujące dane: nazwisko i imię, datę urodzenia, adres, własnoręczny podpis oraz numer stacjonarnego telefonu kontaktowego celem przekazania zawiadomienia.
9. Konkurs zostanie rozstrzygnięty w październiku 2014 roku we Wrocławiu. O miejscu i czasie uroczystego rozstrzygnięcia autorzy będą powiadomieni we wrześniu 2014 r.
10. Uczestnicy zostaną pisemnie lub telefonicznie zaproszeni przez organizatorów na jego uroczyste rozstrzygnięcie .
11.Telefon informacyjny: 71 346 03 59


Z życzeniami sukcesów
Organizatorzy
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo