Aktualności

Innowacje w medycynie, rola robotów w szpitalu, cyfrowa transformacja w ochronie zdrowia

04.07.2024
article logo

W dniu 17 czerwca 2024r. Zastępca Dyrektora
ds. Finansów i Administracji Mariola Dwornikowska- Dąbrowska uczestniczyła z ramienia naszego szpitala
w seminarium „Innowacje w medycynie, rola robotów
w szpitalu, cyfrowa transformacja w ochronie zdrowia” organizowanym przez Warmińsko - Mazurskie Centrum Chorób Płuc w Olsztynie oraz Instytut Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie .

Seminarium adresowane było do kierownictwa oraz pracowników pionu administracyjnego i medycznego Szpitali.

Warmińsko - Mazurskie Centrum Chorób Płuc w Olsztynie zaprezentowało wdrożone rozwiązania oraz efekty,
jakie przyniosła automatyzacja procesów z wykorzystaniem technologii RPA.

Cyfrowa transformacja w Ochronie Zdrowia to inwestycja, która przynosi nie tylko korzyści finansowe i operacyjne,
ale przede wszystkim usprawnia wykonywaną pracę i pozwala na jej wykonanie znacznie szybciej i sprawniej
– z korzyścią dla Pacjenta.
Potwierdza to przyjęte przez Warmińsko - Mazurskie Centrum Chorób Płuc w Olsztynie do stosowania rozwiązanie.

Spotkanie to dało możliwość wymiany doświadczeń oraz pozwoliło zdobyć wiedzę potrzebną do zrobienia kolejnego kroku w kierunku rozwoju do zastosowania rozwiązań z wykorzystaniem robotów i nowych technologii w sektorze zdrowia.

Doświadczeniami w wprowadzaniu innowacji w naszym szpitalu, Z-ca Dyrektora ds. finansów i administracji Mariola Dwornikowska- Dąbrowska podzieliła się w panelu dyskusyjnym, przedstawiając m.in. stosowanie narzędzi wpierających procesy zarządzania na przykładzie wdrażania filozofii Lean Management w WSSK.

Nawiązanie współpracy i wymiana doświadczeń otwiera drzwi do wdrażania nowych technologii i technik zarządczych
w kolejnych Placówkach Medycznych, a co za tym idzie sprawnego, przynoszącego oczekiwane efekty zarządzania.

Seminarium odbyło się pod patronatem Ministrów Zdrowia i Cyfryzacji oraz Marszałka Województwa Warmińsko- Mazurskiego.

Serdecznie dziękujemy Dyrektor Warmińsko - Mazurskie Centrum Chorób Płuc w Olsztynie Pani Wiolettcie Śląskiej – Zyśk za zaproszenie i możliwość uczestnictwa w tak ciekawym i niezwykle ważnym wydarzeniu.
 


Publikacja 04.07.2024r. Paulina Krawiec
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo