Polskie Towarzystwo Chirurgii Robotowej


 
POLSKIE TOWARZYSTWO CHIRURGII ROBOTOWEJ
POLISH SOCIETY OF ROBOTIC SURGERY
Kamieńskiego 73A, 51-124 Wrocław, Polska
KRS 0000375265 | NIP 8952013959 | REGON 021478107

Polskie Towarzystwo Chirurgii Robotowej powstało z inicjatywy grupy lekarzy- chirurgów z Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu, Ośrodka Badawczo-Rozwojowego. Jednym ze współzałożycieli PTChR jest prof. Wojciech Witkiewicz, ordynator Oddziałów: Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej z Pododdziałem Transplantologii oraz Chirurgii Onkologicznej, dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu, Ośrodka Badawczo- Rozwojowego. Został on jednocześnie wybrany pierwszym prezesem Polskiego towarzystwa Chirurgii Robotowej.

Cele działania PTChR:
 1. Opracowywanie i wdrażanie nowych procedur operacyjnych w chirurgii i pozostałych dyscyplinach zabiegowych przy użyciu zaawansowanych rozwiązań technicznych - robotów chirurgicznych;
 2. Upowszechnianie wiedzy o możliwości wykonywania zabiegów chirurgicznych przy wykorzystaniu robotów chirurgicznych;
 3. Inicjowanie i wspieranie interdyscyplinarnych badań naukowych z zakresu medycyny oraz nauk technicznych w szczególności; Robotyki, inżynierii biomedycznej, optyki, informatyki;
 4. Inicjowanie, wspieranie doświadczeń i badań klinicznych dyscyplin zabiegowych przy użyciu zaawansowanych rozwiązań technicznych;
 5. Opiniowanie programów nauczania podyplomowego w zakresie chirurgii robotowej;
 6. Współudział w podnoszeniu kwalifikacji zawodowych w zakresie dyscyplin zabiegowych poprzez kształcenie i współpracę w kraju i zagranicą;
 7. Wydawanie czasopisma pod tytułem "Chirurgia robotowa";
 8. Współdziałanie z parlamentem, administracją państwową, samorządową, mediami oraz innymi podmiotami i organizacjami w celu propagowani i wdrażania zaawansowanych rozwiązań technicznych w dyscyplinach zabiegowych;
DOKUMENTY:
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo