Prowadzone rejestry

Informacja o prowadzonych rejestrach, ewidencjach i archiwach:
 • Archiwum Szpitala
 • Księga główna przyjęć i wypisów
 • Księga AOS
 • Rejestr skarg i wniosków
 • Rejestr umów
 • Rejestr zamówień publicznych
 • Rejestr zarządzeń wewnętrznych
 • Rejestr pełnomicnictw i upoważnień
DATA PUBLIKACJI: 24.01.2017
Data aktualizacji 1.10.2019 r.

AKTUALIZACJA: 16.01.2023 Paulina Krawiec 
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo