Rozwój e-usług medycznych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym we Wrocławiu

Tytuł projektu: "Rozwój e-usług medycznych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym we Wrocławiu”
Wartość całkowita projektu:     2 473 398,64 zł
Wkład Funduszy Europejskich:  2 051 227,29 zł
 
Projekt realizowany będzie w  Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym we Wrocławiu, ul. Kamieńskiego 73a.
Celem głównym projektu jest rozwój elektronicznych usług w zakresie e-zdrowia. W ramach projektu zostanie uruchomionych 7 e-usług o stopniu dojrzałości nie niższej niż „3”: e-USG (4), e-Radiologia (4), e-Endoskopia (4), e-EKG (4), e-Kwestionariusze (5), e-Dermatologia (4), e-Medyczna Baza Naukowa (3), przy czym e-Usługi dla pacjentów będą zintegrowane i komplementarne z e-Usługami krajowej platformy P1.
 
Projekt obejmuje:

Przygotowanie dokumentacji projektu
Zakup oprogramowania do udostępniania wdrażanych e-usług
Zakup urządzeń do rozbudowy i zabezpieczenia sieci lokalnej
Zakup urządzeń do serwerowni
Organizację szkoleń dla pracowników jednostki
Koszty zarządzania projektem oraz wynagrodzenia osób merytorycznych zaangażowanych w realizację projektu
Promocję projektu 
Planowana data zakończenia inwestycji: luty 2020
 
DATA PUBLIKACJI: 02.01.2019
AKTUALIZACJA: 17.01.2023 Paulina Krawiec 
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo