Szanowni Pacjenci

Zapewniamy bezpieczne udzielanie świadczeń w:
 
 • Oddziałach
 • Poradniach
 
 • Pracowniach diagnostycznych

Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
 
W trosce o zdrowie pacjentów apelujemy do chorych o nieodkładanie niezbędnych hospitalizacji, wizyt w poradniach oraz badań w pracowniach Tomografii Komputerowej
i Rezonansu Magnetycznego, Laboratorium i Pracowni Endoskopowej
Odwlekanie w leczeniu i diagnozowaniu chorób prowadzi często do
ostrych stanów zagrożenia życia i zdrowia.

W czasie trwania pandemii zakażeń wirusem SARS-Cov-2 obserwuje się groźne w skutkach opóźnienia w leczeniu pacjentów onkologicznych, kardiologicznych, chirurgicznych, urazowych doprowadzając ich do ciężkich powikłań, a nawet do stanu zagrożenia życia.
W trosce o zapewnienie należytej opieki wszystkim chorym, pragniemy podkreślić, że Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu
dokłada wszelkich starań, aby ją zapewnić każdemu Pacjentowi.

 
W tym prowadziliśmy następujące działania:
 
1.    W poradniach obok standardowych wizyty prowadzimy telekonsultacje.
2.    Systematycznie szkolenia w zakresie ochrony
przed zakażeniem wirusem SARS-CoV-2.
3.    Każdy osoba wchodząca do szpitala jest poddana badaniu temperatury ciała, aby jak najszybciej zdiagnozować osoby z podejrzeniem zakażenia wirusem
SARS-CoV-2 i wdrożyć odpowiednie postępowanie.
4.    U każdego pacjenta przyjętego w trybie ostrym do szpitala zbieramy dokładny wywiad epidemiologiczny i wykonujemy test na obecność wirusa SARS-CoV-2.
5.    Pacjenci na 24-48h przed przyjęciem do planowanych zabiegów i operacji są
testowani na obecność zakażenia wirusem SARS-CoV-2.
6.    W ramach Szpitalnego Oddziału Ratunkowego oraz w Oddziałach są wydzielone specjalne strefy umożliwiające skuteczne izolowanie pacjentów z podejrzeniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2.
7.    Pacjenci, którzy są podejrzani o zakażenia wirusem SARS-Cov-2 są odizolowywani od pozostałych chorych do czasu wykluczenia obecności zakażenia.
8.    Na oddziałach dziecięcych pacjenci przyjmowani do planowych zabiegów są hospitalizowani pojedynczo wraz z opiekunami prawnymi.
 
 
Wszystkie powyższe czynności mają na celu zagwarantowanie bezpieczeństwa pacjentów hospitalizowanych w naszym Szpitalu, z szczególnym uwzględnieniem pacjentów onkologicznych i Oddziału Pediatrii ​DATA PUBLIKACJI: 30.04.2020
AKTUALIZACJA: 28.12.2022 Paulina Krawiec

 
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo