TeleMedNet - medyczna platforma naukowo - diagnostyczna

Wojskowy Instytut Medyczny wraz z Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym we Wrocławiu rozpoczyna pracę nad innowacyjnym projektem, którego wyniki mają być odpowiedzią na nowe potrzeby w zakresie zbierania i analizy danych wykorzystywanych do prowadzenia prac naukowych w zakresie medycyny i ekonomii medycznej.
Na przestrzeni ostatnich kilku lat problematyka medycznych badań naukowych poszerzyła się o szereg nowych zagadnień. Zjawiska takie jak konieczność optymalizacji procesu leczenia, poszukiwanie nowych skutecznych metod czy potrzeba wielokryterialnej analizy dużych zbiorów danych spowodowały, że specjaliści zajmujący się problematyką budowy systemów informacyjnych i informatycznych zaczeli poszukiwać algorytmów i technologii umożliwiających wsparcie badań w tych obszarach. Ze względu na duże i wielkoobszarowe zbiory danych koniecznym stało się zastosowanie wysoko zaawansowanych rozwiązań informatycznych, które mogą skutecznie wspomóc prowadzenie badań naukowych w dziedzinie medycyny i ekonomii medycznej. 
     
    Projekt będzie realizowany przez konsorcjum złożone z dwóch polskich podmiotów medycznych: Wojskowego Instytutu Medycznego i Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu. Jednostką wiodącą projektu jest Wojskowy Instytut Medyczny. 
     
    Działania prowadzone przez zespół projektu TeleMedNet mają doprowadzić do udostępnienia niezawodnej infrastruktury oraz integracji najnowszych generacji systemów informatycznych. W ten sposób powstanie zintegrowany system wspomagający działania pracowników nauki wykorzystujący najnowsze technologie informacyjne i informatyczne. 
 
    Realizacja projektu TeleMedNet pozwoli na prowadzenie nowoczesnych badań naukowych w różnych obszarach medycyny w oparciu o zweryfikowane dane kliniczne. W ramach projektu powstanie rozbudowana infrastruktura informatyczna, która udostępniona medycznemu środowisku naukowemu pozwoli rozwijać nowe kierunki badań.
Cel ten zostanie osiągnięty poprzez:
Utworzenie infrastruktury informatycznej i aplikacji umożliwiających gromadzenie i przechowywanie danych.
Budowa platformy umożliwiającej udostępnianie i analizę zgromadzonych danych.
Zapewnienie bezpiecznego i stałego dostępu do infrastruktury informatycznej.
Utworzenie bazy danych kosztów leczenia na poziomie procedur medycznych.

http://telemednet.wim.mil.pl/
 
Projekt „TeleMedNet – medyczna platforma naukowo - diagnostyczna” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
Dotacje na innowacje - Inwestujemy w waszą przyszłość
 
DATA PUBLIKACJI: 13.03.2014
AKTUALIZACJA: 28.12.2022 Paulina Krawiec
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo