Termomodernizacja budynków Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu poprzez modernizację węzłów cieplnych

Termomodernizacja budynków Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu poprzez modernizację węzłów cieplnych
 
Całkowita wartość projektu: 907.129,75 zł
Wartość dofinansowania: 582 192,34 zł
 
Projekt obejmował termomodernizację 11 budynków (1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F, 1G, 1H, 2, 8, 11-kotłownia) przy Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu ul. H. Kamieńskiego 73a.
Zakres rzeczowy projektu obejmował:
1. Termomodernizację lokalnej sieci ciepłowniczej
2. Modernizację głównego węzła cieplnego
3. Modernizację wymiennika c.w.u.
4. Modernizację trzech węzłów cieplnych (budynek 1B, 1H, 8) – system grzewczy
Realizacja projektu w opisanym wyżej zakresie przyczyniła się do wzrostu efektywności energetycznej budynków Szpitala.
Realizacja inwestycji przyczyniła się do poprawy jakości środowiska oraz opieki zdrowotnej Dolnego Śląska. Pozytywnie wpływa na jakość życia mieszkańców miasta i regionu, budując jego pozytywny wizerunek.

DATA PUBLIKACJI: 25.10.2016
AKTUALIZACJA: 28.12.2022 Paulina Krawiec
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo