Zakup angiografu wraz z wyposażeniem służącego wysokospecjalistycznym technikom terapii onkologicznej wykorzystującej promieniowanie jonizujące przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu

„Zakup angiografu wraz z wyposażeniem służącego wysokospecjalistycznym technikom terapii onkologicznej wykorzystującej promieniowanie jonizujące przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu”
Przedmiotem projektu jest zakup angiografu wraz z wyposażeniem służącego wysokospecjalistycznym technikom terapii onkologicznej wykorzystujących promieniowanie jonizujące.
 
Całkowita wartość projektu: 3 735 227,80 PLN
Wartość dofinansowania: 3 135 174,46 PLN
 
Projekt przyczyni się do zwiększenia dokładności badania, a tym samym do lepszego diagnozowania i podjęcia skuteczniejszego leczenia. Grupę docelową projektu będą stanowić pacjenci leczeni w Szpitalu, w tym w szczególności pacjenci Onkologiczni.
Celem projektu jest poprawa jakości opieki zdrowotnej poprzez podniesienie standardu usług medycznych oraz zwiększenie dostępności do usług świadczonych przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu dzięki zakupowi angiografu wraz z wyposażeniem służącego wysokospecjalistycznym technikom terapii onkologicznej wykorzystujących promieniowanie jonizujące.
Cel ten zostanie osiągnięty poprzez realizację celów szczegółowych:
wzrost jakości leczenia chorób nowotworowych poprzez poprawę standardu sprzętu wykorzystywanego do świadczenia usług medycznych;
poprawę komfortu leczenia pacjentów, co może wydatnie przełożyć się na tempo ich powrotu do zdrowia i komfort psychiczny;
poprawę dostępności do specjalistycznych usług medycznych w zakresie chorób nowotworowych świadczonych w WSS we Wrocławiu poprzez zakup specjalistycznego sprzętu diagnostyczno-terapeutycznego –angiografu wraz z wyposażeniem;
skrócenie czasu, jaki mija od zdiagnozowania pacjenta do podjęcia specjalistycznego leczenia, w konsekwencji obniżenie wskaźnika śmiertelności z powodu nowotworów,
zwiększenie oferty świadczonych usług medycznych dzięki możliwości wykonywania nowych badań i zabiegów na zakupionym sprzęcie,
wsparcie w procesie planowania wszelkich zabiegów chirurgicznych, w których wymagana jest wcześniejsza ocena naczyń,
wprowadzenie nowoczesnego interwencyjnego systemu do terapii onkologicznej  i monitorowania postępu leczenia w WSS we Wrocławiu. 
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na latach 2007-2013

 DATA PUBLIKACJI: 08.12.2015
AKTUALIZACJA: 28.12.2022 Paulina Krawiec
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo