Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej

Lokalizacja:  III piętro szpitala

Lekarz Kierujący Oddziałem                                                       
dr n. med. Jarosław Skolimowski                           
Zastępca Lekarza Kierującego Oddziałem
                                

Pielęgniarka Oddziałowa  
p.o. mgr Katarzyna Dziubata   Telefony:
Lekarz Kierujący Oddziałem:                                                         

71 32 70 375
Pielęgniarka Oddziałowa:
71 32 70 495
Lada Pielęgniarska:
71 32 70 340
Dyżurka lekarska:
71 32 70 598                                        
Sekretariat:

71 32 70 375         
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo