Oddział Chirurgii Naczyniowej

Lokalizacja: III piętro szpitala        
                                                                                                                
Lekarz Kierujący Oddziałem
prof. dr n. med. Grzegorz Oszkinis
 

Zastępca Lekarza Kierującego Oddziałem
dr n. med. Wojciech Iwanowski

Pielęgniarka Oddziałowa
Lidia Piwowarczyk


Do zadań Oddziału Chirurgii Naczyniowej należy w szczególności udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu chirurgii naczyniowej, wewnątrznaczyniowej i małoinwazyjnej (laparoskopowej i robotowej z wykorzystaniem robota da Vinci).  W oddziale rozpoczęto operacje naczyniowe z wykorzystaniem biologicznych protez naczyniowych hodowanych z komórek macierzystych. Leczymy również najtrudniejsze powikłania.
 
Procedury wykonywane w Oddziale
 • nowoczesna diagnostyka naczyniowa:
           - USG duplex Doppler
           - angio CT, angio MR
           - ultrasonografia wewnątrznaczyniowa (IVUS)
 • nowoczesne techniki endowaskularne zaopatrywanie tętniaków aorty (piersiowych, brzusznych i biodrowych) oraz naczyń obwodowych i tętnic szyjnych
 • przezskórną wewnątrznaczyniową plastykę naczyń (PTA) i stentowanie zwężonych miażdżycowo tętnic obwodowych, tętnic szyjnych oraz żył obwodowych i centralnych z użyciem najnowocześniejszego sprzętu
 • operacje otwarte – udrożnienia tętnic , by-passy, rekonstrukcje z użyciem protez naczyniowych, w tym z użyciem protez biologicznych
 • operacje pierwotne i rekonstrukcje dostępów naczyniowych do dializ
 • operacje żylaków i zaopatrywanie malformacji naczyniowych

Telefony:
Lekarz Kierujący Oddziałem

71 32 70 331
Zastępca Lekarza Kierującego Oddziałem
71 32 70 330
Pielęgniarka Oddziałowa
71 32 70 332
Lada Pielęgniarska
71 32 70 334
Sekretariat
71 32 70 333
 
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo