Pracownia Badań Przesiewowych

Lokalizacja: Pracownia mieści się w obiekcie szpitala przy ul. Poświeckiej 8 (51-128 Wrocław) Pawilon C po prawej stronie od bramy wjazdowej, wejście boczne, pierwsze piętro.

Kierownik Pracowni:
mgr Ewa Majewska
tel.: 71 73 29 675
kom.:+48 669 984 274

e-mail: przesiew@wssk.wroc.pl
 
Badania przesiewowe są obowiązkowe i dotyczą wszystkich noworodków urodzonych zarówno w szpitalach jak i z porodów domowych – badania są bezpłatne dla pacjenta.

1. Pracownia wykonuje badania przesiewowe noworodków w kierunku:
 • hipotyreozy
 • mukowiscydozy
 • wrodzonego przerostu nadnerczy
dla noworodków urodzonych na terenie województw dolnośląskiego i opolskiego

2. Pracowia wykonuje także oznaczanie poziomu fenyloalaniny w monitorowaniu przebiegu leczenia fenyloketonurii w Poradni Metabolicznej naszego Szpitala

3. W celu weryfikacji wzywa, zgodnie z procedurą programu badań przesiewowych, noworodki do właściwych poradni specjalistycznych.

Przyjmowanie materiału do badań i udzielanie informacji o badaniach przesiewowych w godz. 8:00 - 14:00 od poniedziałku do piątku, tel.: 71 73 29 675, kom. +48 661 920 090

UWAGA:
WYNIKI oznaczania poziomu fenyloalaniny w fenyloketonurii podawane są telefonicznie przez PORADNIĘ CHORÓB METABOLICZNYCH.
 

Dokladne informacje o pracach pracowni znajdują się pod adresem http://przesiew.imid.med.pl
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo