Aktualności

Posiedzenie Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego Oddział Dolnośląski

05.06.2018
article logo
Polskie Towarzystwo Dermatologiczne
Oddział Dolnośląski
oraz
Oddział Dermatologiczny z Pododdziałem Dermatologii Dziecięcej
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
 
mają zaszczyt zaprosić na :

Posiedzenie naukowo – szkoleniowe,

które odbędzie się
06 czerwca 2018 r. o godz. 11:00
w Sali Audiowizualnej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu,
ul. Kamieńskiego 73 a
 
Program:

Rozpoczęcie Konferencji

„Atrakcyjność ciała”Prof. dr hab. n. med. Zbigniew Lew-Starowicz

Pokaz przypadków

Komunikaty i wolne wnioski

Poczęstunek 
 
 
              Sekretarz                                                                            Przewodniczący
      Oddziału Dolnośląskiego PTD                                                   Oddziału Dolnośląskiego PTD
 
Dr hab. n .med. Anita Hryncewicz – Gwóźdź                          Prof. dr hab. n. med. Joanna Maj

                                                   
Lekarz Kierujący Oddziałem
 
                                                            Dr n. med. Jolanta Węgłowska

 
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo