Organy i kadra kierownicza

Dyrektor Szpitala
prof. dr hab. Wojciech Witkiewicz
telefon: 71 32 70 101
e-mail: sekretariat@wssk.wroc.pl

Zastępca Dyrektora ds. Medycznych
dr n. med. Jolanta Węgłowska
telefon: 71 32 70 101
e-mail: sekretariat@wssk.wroc.pl

Zastępca Dyrektora ds. Pielęgniarstwa
mgr Maria Pater-Dytko
telefon: 71 32 70 101
e-mail: sekretariat@wssk.wroc.pl

Zastępca Dyrektora ds. Finansów i Administracji
mgr inż. Jadwiga Raziuk
telefon: 71 32 70 101
e-mail: sekretariat@wssk.wroc.pl

Zastępca Dyrektora ds. Eksploatacji
mgr Małgorzata Tobiś
telefon: 71 32 70 193
e-mail: sekretariat@wssk.wroc.pl

Pełnomocnik Dyrektora ds. Praw Pacjenta
mgr Maria Pater-Dytko
telefon: 71 32 70 166
e-mail: sekretariat@wssk.wroc.pl

Pełnomocnik Dyrektora ds. Sprzedaży Usług Medycznych i Marketingu
mgr inż. Alina Kristen
telefon: 71 32 70 401
e-mail: kristen@wssk.wroc.pl

Pełnomocnik Dyrektora ds. Systemów Zarządzania
mgr Stanisław Dąbkowski
telefon: 71 32 70 240
e-mail: dabkowski@wssk.wroc.pl

Inspektor Ochrony Danych
Krzysztof Glubiak
telefon: 661924273
e-mail: iodo@wssk.wroc.pl

Rada Społeczna Szpitala:
Leon Kieres – Przewodniczący Rady Społecznej
Marek Dyduch – Z-ca Przewodniczącego Rady Społecznej
Członkowie:
Lilla Jaroń  
Andrzej Łoś
Ewa Rzewuska
Krzysztof Szczerba
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo